Privacybeleid voor gegevens

Privacyverklaring onlineshop Ergobaby Europe GmbH

Bedankt voor uw interesse in onze website en ons bedrijf. De onlineshop Ergobaby wordt aangeboden door Ergobaby Europe GmbH (hierna “Ergobaby”, “wij” of “ons” genoemd), Mönckebergstrasse 11, 20095 Hamburg, Duitsland. Omdat wij belang hechten aan de bescherming van uw privacy willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u via onze website gaat shoppen in onze online winkel en hoe wij met deze data omgaan.

Wij zijn in het bijzonder onderworpen aan de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de “Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG – Duitse federale wet inzake gegevensbescherming) en de “Telemediengesetz” (TMG – Duitse mediawet). Krachtens deze wetgevingen hebben wij onder andere het recht om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor zover noodzakelijk voor de levering van alle diensten en functies van onze onlineshop op ergobaby.nl (“website”).

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG” of “privacyverklaring” genoemd) vindt u meer informatie over welke persoonsgegevens wij bij een bezoek aan onze website verzamelen, hoe wij de verkregen data gebruiken en voor welke doeleinden, evenals over de geïntegreerde diensten en functies.

  1. Verantwoordelijke

    De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming in samenhang met deze website is de directie van Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstrasse 11, 20095 Hamburg, Duitsland.

  2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

    De gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens. Conform artikel 4, nr. 1 AVG is dit alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van uw klantaccount en het verzamelen van uw gebruiksgegevens.

    Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van uw bestelling en andere door ons aangeboden diensten, bijvoorbeeld optimalisering van uw klanttevredenheid en technische administratie. Uw persoonsgegevens worden behoudens de volgende afwijkende bepalingen alleen aan derden doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en afrekening of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit door ons aangestelde dienstverleners, zoals transportondernemingen en leveranciers, de voor de afwikkeling van de betaling belaste kredietinstelling of een andere betalingsdienstaanbieder.

    Voor uw bestellingen hebben wij uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw betaalgegevens nodig.

    De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. art. 6 lid 1 b) AVG) c.q. omdat wij een overwegend rechtmatig belang hebben bij een zo eenvoudige en efficiënt mogelijke afhandeling van de bestelling (art. 6 lid 1 f) AVG).

  3. Bezoek aan onze website

    Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en bewaren wij automatisch bepaalde gebruiksgegevens. Hiertoe behoren het aan uw computer toegewezen IP-adres. Dit adres hebben we nodig voor de overdracht van de door u opgeroepen inhoud van onze website (zoals teksten, afbeeldingen, productinformatie en/of bestanden die u kunt downloaden, enz.). Wij verzamelen en bewaren tevens informatie over uw gebruik van de website, de versie van het besturingssysteem, de gebruikte hardware, de hardware-instellingen, het type browser, de browsertaal, de website waarvan de aanvraag afkomstig is en de datum en tijd van het gebruik van de website.

    Wij bewaren deze informatie en het IP-adres maximaal 7 dagen om misbruik op te sporen en aan te geven. Wij benutten anonieme gebruiksinformatie om onze website zo te ontwerpen, dat deze aan uw behoeften voldoet. Verdere gebruiksanalyses van dergelijke gegevens worden alleen uitgevoerd indien en voor zover deze onder de kop “gebruiksanalyse” staan beschreven of als de gegevens anoniem zijn gemaakt.

    De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor het gebruik van een dienst c.q. voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. § 15, lid 1 TMG en art. 6, lid 1 b) AVG). Wij hebben een overwegend rechtmatig belang bij het gebruik van de website zo eenvoudige en efficiënt mogelijk te maken en de functionaliteit en de veiligheid ervan te waarborgen (art. 6 lid 1 f) AVG).

    Wij verwijderen c.q. anonimiseren de gebruiksgegevens met inbegrip van uw IP-adres zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij benutten anonieme gebruiksinformatie om onze website zo te ontwerpen, dat deze aan uw behoeften voldoet. Verdere gebruiksanalyses van dergelijke gegevens worden alleen uitgevoerd indien en voor zover deze onder de kop “gebruiksanalyse” staan beschreven.

  4. Registratie en instelling van een klantaccount

    U kunt zich als klant bij ons registreren. Wij maken dan voor u een klantaccount aan waarmee u direct toegang krijgt tot uw bij ons opgeslagen voorraadgegevens. De door u in het kader van de registratie verstrekte gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden door ons verzameld en gebruikt voor zover noodzakelijk voor het controleren van de toegangsbevoegdheid. In uw klantaccount kunt u de gegevens over uw voltooide, openstaande en recent verzonden bestellingen en tevens uw adres, bankzaken en nieuwsbrief beheren.

    De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor het gebruik van een dienst c.q. voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. § 15, lid 1 TMG en art. 6, lid 1 b) AVG). Wij hebben een overwegend rechtmatig belang om het gebruik van de website zo eenvoudige en efficiënt mogelijk te maken (art. 6 lid 1 f) AVG).

    Voor het bestellen van Ergobaby-artikelen via onze website is geen registratie vereist. U kunt ook als gast een bestelling plaatsen zonder u te registreren.

  5. Instelling gebruikersbijdrage

    Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen inhoud (teksten, commentaren, enz.) te creëren of voor publicatie op onze website aan ons door te sturen. Zelfs als niet-geregistreerde gebruiker kunt u een persoonlijke klantbeoordeling plaatsen over een product van Ergobaby. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor het gebruik van een dienst c.q. voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. § 15, lid 1 TMG en art. 6, lid 1 b) AVG). Wij hebben een overwegend rechtmatig belang om het gebruik van de website zo eenvoudige en efficiënt mogelijk te maken (art. 6 lid 1 f) AVG).

    U bent niet verplicht om uw naam op te geven. Om uw privacy ook in dit geval zoveel mogelijk te beschermen, volstaat een vermelding van een verzonnen bijnaam.

  6. Abonnement op de nieuwsbrief

    U kunt zich via onze website per e-mail abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor slaan wij uw naam en e-mailadres op. Deze gegevens hebben wij nodig voor de elektronische toezending van de nieuwsbrief c.q. de berichten waarop u zich hebt geabonneerd. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het abonnement (bijv. art. 6 lid 1 b) AVG) c.q. omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 a) AVG).

    Uw instemming met de elektronische ontvangst van onze nieuwsbrief of andere berichten wordt geverifieerd met behulp van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u, voordat de verzending plaatsvindt, verzoeken om een actieve bevestiging dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief of andere berichten op het e-mailadres dat u in het kader van het abonnement aan ons hebt verstrekt. Wij gebruiken de informatie over de bevestiging om uw toestemming te documenteren en eventueel als bewijs.

    U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief en het daarmee samenhangende gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

  7. Toestemming voor ontvangst van reclame

    Door gebruik te maken van de verschillende diensten op onze website hebt u de mogelijkheid ons toestemming te geven voor het verzenden van reclamemateriaal. Mocht u met deze mogelijkheid instemmen, dan zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om u reclame per post of via een ander communicatiekanaal (e-mail, SMS, telefoon) op te sturen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 a) AVG). Uw kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

  8. Interactie met sociale netwerken

    Op onze website kunt u met sociale netwerken van derden communiceren. Ergobaby maakt momenteel gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, Twitter en YouTube. Sociale plug-ins maken in principe de automatische overdracht van gegevens naar de betreffende aanbieder mogelijk. Wij hebben geen invloed op de aard en de verwerking van de verzamelde gegevens en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid in deze ligt bij het betreffende sociale netwerk.

    1. Inhoud delen (“share buttons”)

      Onze website maakt gebruik van zogenaamde “share buttons”. Dit zijn plug-ins van verschillende sociale netwerken, met name van Facebook, Pinterest en Twitter. Via deze share buttons wordt geen informatie over uw bezoek aan onze website aan het betreffende sociale netwerk doorgegeven. Pas wanneer u de betreffende share button aanklikt, wordt u omgeleid naar de pagina van de netwerkexploitant. De verantwoordelijkheid voor het daarmee gepaard gaande verzamelen en gebruik van gegevens ligt bij de exploitant van het betreffende sociale netwerk.

      Raadpleeg de privacyverklaring van de netwerkexploitant voor meer informatie.

    2. Inhoud aanbevelen (“like buttons”)

      Wanneer u op onze website een aanbevelingsknop (de zg. “like buttons”) van een sociaal netwerk aanklikt (Facebook, Pinterest en/of Twitter), wordt er informatie (inclusief het IP-adres en de cookie-ID) aan de aanbieder van de betreffende dienst (bijvoorbeeld Facebook) in de VS doorgegeven en daar eventueel opgeslagen en/of gebruikt. We hebben geen kennis van de exacte omgang met de gegevens bij de betreffende aanbieder van het netwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de evt. opslag en/of het gebruik van uw gegevens, evenals het plaatsen van cookies door de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Voor meer informatie over exacte verwerking, opslagtijden en doeleinden van de verzamelde gegevens kunt u direct contact opnemen met de aanbieder van uw sociale netwerk. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van de door u geactiveerde toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming voor de gegevensoverdracht te allen tijde intrekken door de desbetreffende “buttons” van het sociale netwerk te deactiveren.

    3. Overdracht van meerdere gegevens met behulp van sociale plug-ins

      Bij het activeren van een plug-in kan een aanbieder van sociale diensten, zoals Facebook, Twitter of Pinterest, informatie ontvangen dat u de betreffende subpagina van ons onlineaanbod hebt opgeroepen. Om toegang te krijgen tot de pagina worden uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de website waar vanaf de bestelling werd geplaatst, de taal en de versie van uw browser, het besturingssysteem en de interface, overgedragen, waarbij naar eigen zeggen van bijvoorbeeld Facebook in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres wordt verzameld. Er vindt dus een gegevensoverdracht plaats, ongeacht of u daadwerkelijk een account bij de aanbieder hebt of daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. In sommige gevallen kunnen de aanbieders uw webgedrag volgen middels de cookies op uw computer.

      Voor zover ons bekend, slaat de aanbieder deze gegevens op in gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt vooral plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit bezwaarrecht dient u contact op te nemen met de betreffende aanbieder.

    4. Ergobaby Community

      Als u afbeeldingen, berichten of tweets voorziet van een specifieke hashtag, zoals “LoveCarriesOn”, kunnen wij de berichten die u deelt op een sociaal netwerk, zoals Facebook, Instagram of Twitter, publiceren op onze website www.ergobaby.nl. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de door het gebruik van de hashtag geactiveerde instructie (bijv. art. 6 lid 1 b) AVG) c.q. omdat wij een overwegend rechtmatig belang hebben bij het verspreiden van uw openbare bijdrage (art. 6 lid 1 f) AVG).

  9. Cookies voor een betere dienstverlening

    Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij een zogenaamde “cookie”. Een cookie is een bestand waarin we bepaalde gebruiksinformatie opslaan en bij een volgend bezoek aan onze website uitlezen. Onze cookie bevat een reeks cijfers en letters als identificatiekenmerk (ID) voor de actieve computer. De cookies die wij gebruiken slaan bijvoorbeeld informatie op over de inhoud van uw winkelmandje, dat u tijdens een volgend bezoek weer kunt oproepen. Wij gebruiken de cookies alleen om de inhoud van uw winkelmand over een langere periode ter beschikking te stellen en u bij een volgend bezoek aan de onlineshop van Ergobaby als gebruiker te herkennen. De verwerking hiervan vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de ter beschikkingstelling van de dienstverlening (bijv. § 15 lid 1 TMG en art. 6 lid 1 b) AVG) c.q. omdat u met het gebruik van cookies hebt ingestemd (art. 6 lid 1 a) AVG). U kunt de cookiefunctie in uw internetbrowser deactiveren (en daarmee ook de gegeven toestemming intrekken). Het accepteren van cookies is niet absoluut noodzakelijk voor de navigatie en de functionaliteit van de website. Instructies voor het accepteren, weigeren, bekijken en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser.

  10. Gebruiksanalyse Google Analytics en Google Tag Manager

    Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalysediensten van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren aan de hand van uw gegevens. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Door activering van de zogenaamde IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en vervolgens daar ingekort. Op ons verzoek gebruikt Google deze informatie om uw webgedrag te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan ons te verstrekken. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De verwerking vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken en omdat wij een overwegend rechtmatig belang hebben bij een op behoeften en gebruikspatronen gerichte vormgeving, evenals bij de statistische analyse van ons aanbod (o.a. § 15 lid 3 TMG, art. 6 lid 1 f) AVG) c.q. omdat u met het gebruik van cookies hebt ingestemd (art. 6 lid 1 a) AVG).

    U kunt het opslaan van cookies via de software van uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet meer volledig toegang hebt tot alle functies. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens blokkeren (en daarmee ook de gegeven toestemming intrekken) door de op de volgende, in de link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) Wij gebruiken Google Analytics bovendien voor het analyseren van gegevens van AdWords en de double-click-cookie voor statistische doeleinden. U kunt zich afmelden voor aangepaste advertenties op (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

  11. Overdracht van gegevens aan andere ondernemingen van de Ergobaby-groep

    De informatie die wij verzamelen en verwerken m.b.t. uw gebruik van deze website worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Ergobaby Groep in zover noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring staan vermeld, met inbegrip van het beheer van de gezamenlijke databases voor interne administratieve doeleinden of in zoverre de andere onderneming optreedt als een aan instructies gebonden dienstverlener/contractverwerker. In dit kader vindt ook verwerking plaats in landen die niet onder het toepassingsgebied van de AVG vallen (derde land), met inbegrip van de VS, omdat bepaalde aanbiedingen op daar gelokaliseerde servers worden bewaard.

    Iedere overdracht van gegevens naar een derde land vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In zoverre de Europese Commissie niet heeft kunnen vaststellen dat een derde land over een passend beschermingsniveau beschikt, biedt Ergobaby afdoende garantie om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens aan bedrijven van de Ergobaby-ondernemingsgroep in een derde land vindt plaats aan de hand van gegevensverwerkingsovereenkomsten. Deze bevatten EU-standaardclausules voor gegevensbescherming en bieden volgens de Europese Commissie passende garanties (beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

  12. Overige vormen van gegevensverwerking en de duur van gegevensopslag

    Verdere verwerking van uw persoonsgegevens vindt in de regel alleen plaats indien dit wettelijk is toegestaan of wanneer u met de verwerking of het gebruik van uw gegevens hebt ingestemd. In zoverre niet uitdrukkelijk vermeld in de voorgaande paragrafen, zullen wij uw gegevens niet doorgeven aan derden. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens door te geven aan instructies gebonden dienstverleners op het gebied van gegevensverwerking. Wij maken hiervoor gebruik van mailingdiensten, aanbieders van opslagdiensten en tools voor klantenservice.

    Normaliter verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen.

    Als u zich bij ons hebt geregistreerd, slaan wij uw persoonsgegevens op voor de duur van uw registratie en verwijderen deze zodra u uw account verwijdert. In het geval dat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden), zullen wij uw data opslaan totdat u uw toestemming intrekt. Als wij gegevens om wettelijke gronden moeten bewaren, treedt i.p.v. verwijdering een beperking van de verdere verwerking van de betreffende data op voor de duur van de bewaringstermijn.

    De specifieke informatie in de voorgaande paragrafen over opslag en verwijdering van persoonsgegevens blijft onverminderd van kracht.

  13. Veiligheid

    Uw persoonsgegevens worden via een SSL-versleutelde verbinding via het internet verzonden. Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en/of toegang door onbevoegden.

  14. Uw rechten als betrokkene

    Als betrokkene die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht van toegang tot de verwerkte gegevens, recht op rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en, indien van toepassing, recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder.

    In het geval waar de verwerking van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 f) AVG of met het oog op direct marketing, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking.

    In zoverre u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken.

  15. Contact

    Op onze website vindt u een contactformulier voor mocht u vragen hebben over het product dat op de website wordt geadverteerd. Wij gebruiken uw gegevens (zoals naam, e-mailadres, enz.) om uw vragen te verwerken en te beantwoorden. Mocht u vragen hebben over gegevensbescherming, dan kunt u ook per post (Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstrasse 11, 20095 Hamburg, Duitsland) of per e-mail (info@ergobaby.eu) contact met ons opnemen. Onze toezichthouder voor gegevensbescherming is te bereiken op: Petty Rader, gdpr@ergobaby.eu.

  16. Wijzigingen in deze privacyverklaring

    De verdere ontwikkeling van het internet en ons internetaanbod kunnen een impact hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving en, indien nodig, aan te passen aan de veranderde realiteit van gegevensverwerking. Wij adviseren u derhalve om regelmatig onze website te bezoeken, zodat u geïnformeerd blijft over eventuele updates m.b.t. onze privacyverklaring.

Datum 20 mei 2018